top of page

Published:

TITLE:

CONFERENCE:

Lucovnicova, O. (2021). Vizualizarea durerii și traumei prin lentila filmului poetic moldovenesc. (Visualizing pain and trauma through the lens of Molodvan poetic film). In: L. Condraticova, Patrimoniul cultural de ieri - implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine, Ediția III. (174-181). Iași, România: Academia de Științe a Moldovei. SSN: 2558 – 894X

International Symposium "THE STUDY OF THE ARTS IN A EUROPEAN CONTEXT", which will take place in ONLINE format between June 8-9, 2021

ARTICLE:

TITLE:

Lucovnicova, O. Semiotica peisajului urban în filmul poetic moldovenesc. (The semiotics of the urban landscape in the Moldovan poetic film.) In: A. Pădurean, A. Drăucean, S. Stoia. Perspective actuale în științele socio-umane / Current perspectives in social sciences. (293-302). Arad, România: Editura Universităţii "Aurel Vlaicu", 2021. ISBN 978-973-752-847-6

CONFERENCE:

Workshop: Scientific communications of doctoral students in the field of socio-human sciences, November 24-27, 2020, University Vlaicu Parcalab, Arad, Romania.

ARTICLE:

TITLE:

Lucovnicova, O. (2020). Expresia artistică a arhitecturii În filmele anilor 1896 – 1930. (Artistic expression of architecture in films from 1896 - 1930.) In: L. Condraticova, Patrimoniul cultural de ieri - implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
(229-236). Chișinău: Academia de Științe a Moldovei. ISSN 2558 – 894X.

CONFERENCE:

International Scientific Conference "YESTERDAY’S CULTURAL HERITAGE – IMPLICATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF TOMORROW’S SUSTAINABLE SOCIETY, 2nd edition, September 22-23, 2020, Chisinau, Moldova.

ARTICLE:
 

TITLE:

Lucovnicova, O. (2017). Films based on Holocaust photo and video archives – a powerful teaching tool in creating an open, tolerant and democratic society. In: M., Barkahan, K., Datashvili, S., Samovarova (Eds.), Holocaust and Modern Radicalism (221-235). Riga: Society “Shamir”.

CONFERENCE:

5th International conference “Holocaust museums and memorial sites in postcommunist countries: challenges and opportunities&2nd roundtable “Contemporary problems of tolerance”, September 4-6 2017, the European Center for the Development of Democracy, Riga, Latvia.

ARTICLE:
 

Upcoming publications:

TITLE:

CONFERENCE:

Lucovnicova, O. Arta cinematografică și poezia: interferența limbajelor. (Cinematographic art and poetry: interference of languages). Studiul artelor și culturologie: istorie, teorie, practică. Chișinău: Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (Accepted for publication in 2021).

International Scientific Conference "Art education - cultural dimensions", April 23, 2021, Academy of Music, Theater and Fine Arts, Chisinau, Moldova.

SUMMARY:
 

TITLE:

Lucovnicova, O., Druc, V., Tipa, V. Pitorescul și pictorialismul în fotografia alb-negru. Exemple din
fotografia națională
. (Picturesque and pictorialism in black and white photography. Examples from national art of photography.) Studiul artelor și culturologie: istorie, teorie, practică. Chișinău: Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (Accepted for publication in 2021).

SUMMARY:
 

bottom of page